HS 502 Wandel Hazır Makina Sıvası

TANIM
Çimento esaslı, polimer takviyeli sıva makinesi ile uygulanan kullanıma hazır sıvama harcıdır.


UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, brüt beton yüzeylerde, duvarlarda sıva amaçlı olarak kullanılır.


YÜZEY HAZIRLIĞI
• Yüzey kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.
• Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.
• Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
• Beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde, uygun aderans artıcılar önerilmektedir.


UYGULAMA ŞARTLARI
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.


UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Uygulama kalınlığı : 1-2,5 cm. 2,5 cm üzeri uygulamalarda katlar arasında beklenmesi gereken süre : 24 saat


UYGULAMA
HS 502 makine sıvası hazır sıva karıştırma makinesi ile karıştırılarak (7.5-9 Lt. su, 35 Kg. torba) yüzeye püskürtülür. Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasında yapılır. Kalınlık 2,5 cm’den fazla ise ikinci kat birinci katın prizini aldıktan sonra maksimum 2-2,5 cm kalınlığında uygulanır. Düzgün bir sıva uygulaması için özel alüminyum prof iller kullanılmalıdır. Köşe kırılmalarını önlemek amacıyla köşe profi lleri kullanılmalıdır. 2 ano arasını yatay şeritler halinde püskürtülen makine sıvası özel alüminyum mastar profilleri ile mastarlanmalıdır. Sıva yeterince sertleştikten sonra nemli bir sünger yardımı ile yüzey uygulaması bitirilir.


TÜKETİM
13-15 kg/m² ( 1 cm kalınlık için )


DEPOLAMA
Orjinal ambalajında en fazla 10 kat istif le kuru ve nemsiz bir ortamda 12 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.


TEKNİK DEĞERLER
Kuru Birim Ağırlık: kg/m³ 1350 ± 100
Yaş Birim Ağırlık: kg/m³ 1700 ± 150
Ortalama Basınç Dayanımı: N/mm2 >2,5
Ortalama Eğilme Dayanımı: N/mm2 >1
Isı iletkenlik Katsayısı: (W/mK) (25,3 0 C ) 0,420 ± 0,02
GZ 408 Wandel Gazbeton Yapıştırıcısı
TH 503 Wandel Kalın Tamir Harcı
Tüketim Hesaplama